Πιστοποιησεις

Κύριο μέλημα μας είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού προϊόντος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία μας καθώς και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας όπως:

Πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO 9001:2015
Πιστοποίηση καταλληλότητας επαφής με τρόφιμα από τους προμηθευτές μας για την πρώτη ύλη που προμηθευόμαστε.
Πιστοποίηση του τελικού μας προϊόντος από τα εργαστήρια της εταιρείας Agrolab RDS σύμφωνα με τους Κανονισμούς (EK) 10/2011, (ΕE) 1935/2004 και Κανονισμός 2023/2006.
Πιστοποίηση συμμόρφωσης υλικών PLA σύμφωνα με το πρότυπο «OK COMPOST»